| ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ |[ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]

ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

© Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Dikefalos Aetos Μεταφορά προς τη δημοτική από τον Δ. Ν. Λόγγου.

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
  1) Τα εθνικά ονόματα
  2) Αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή ιστορική επιστήμη
  3) Οι Νεογραικοί απέναντι σε αυτές τις αντιφάσεις
  4) Περιγραφή ή σχέδιο ιστορίας πολιτισμών
  5) Ο ελληνικός πολιτισμός των Ρωμαίων
  6) Η ρωμαϊκή θεώρηση της ιστορίας έναντι της ευρωπαϊκής και ρωσικής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
  1) Η Ρωμηούνη ως ηγεσία στον κόσμο
  2) Ο ιερός Αυγουστίνος και η Φραγκοσύνη
  3) Ο επαρχιωτισμός των Φράγκων και η επεκτατική τους πολιτική
  4) Θεμελιώδεις παρανοήσεις εκ μέρους του Αυγουστίνου και των Ευρωπαίων
  5) Οι ισχυρισμοί των Προτεσταντών έναντι της Ρωμηοσύνης
  6) Σχέσεις Αμβροσίου και Αυγουστίνου
  7) Παράδεισος κόλαση και αποφατική θεολογία
  8) Ευρωπαϊκή και ρωμαίϊκη θεολογία σήμερα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
  1) Ο ελληνικός πολιτισμός και ο δυτικός πολιτισμός σήμερα
  2) Η επιστημονική πρόοδος σε σχέση προς την Φραγκοσύνη και την Ρωμηοσύνη
  3) Τα δόγματα και οι κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων της Ρωμηοσύνης στη Φραγκοσύνη
  4) Η ιστορία της Φιλοσοφίας στην Ευρώπη
  5) Η ιστορία της κλασσικής φιλολογίας
  6) Η πολιτική και η εκκλησιαστική ιστορία
  7) Οι Ρωμαίοι Πατέρες και οι Φραγκολατίνοι Σχολαστικοί
  8) Ο ευρωπαϊκός "φευδαλισμός"
  9) Τα φεουδαρχικά θεμέλια των ισχυρισμών των Φράγκων ότι ξεπέρασαν τους Πατέρες της Ρωμηοσύνης
 10) Η Εκκλησία των Ρωμαίων ως το κατ' εξοχή φραγκικό μέσο καθυπόταξης των δυτίκων αλλά και ανατολικών Ρωμαίων στη Φραγκοσύνη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
  1) Περισσότερα περί ρωμαϊκών εθναρχιών και φεουδαλισμού
  2) Η υπό των Φράγκων κατάληψη της εθναρχίας της πρεσβυτέρας Ρώμης
  3) Ρωμαιοσύνη και ο Γερμανισμός, το υπόβαθρο της διάσπασης της θρησκευτικής Φραγκοσύνης
  4) Ο φεουδαλισμός και όχι η Ρωμηοσύνη στα θεμέλια της φραγκικής παπωσύνης
  5) Τα δικαιώματα του ανθρώπου της Φραγκοσύνης
  6) Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις στη Ρωμηοσύνη, δηλαδή το ρωμαίϊκο φιλότιμο
  7) Το φιλότιμο των Νεογραικών
  8) ΤοΒορειοηπειρωτικό, το Κυπριακό και η αρχαιολατρεία των Νεογραικών
  9) Οι Ρωμαίοι, ο Μωάμεθ και οι εξισλαμισθέντες Πέρσες
 10) Οι πολιτιστικές επιδράσεις της Ρωμηοσύνης στο Ισλάμ και της Ευρώπης στους Νεογραικούς
 11) Ρωμαίοι και Έλληνες το 1821 - 1844
 12) Έλληνες κατακτητές ή Ρωμαίοι απελευθερωτές

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
  1) Η ταύτηση των Romanorum με τους Λατίνους και των Ρωμαίων με τους Γραικούς
  2) Ρωμανία - Romania

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΧΘΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

 

[ Επιστροφή ]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά παράκληση φίλων ετοίμασα για εκτύπωση αυτό το δοκίμιο χάρη εκείνων που συγκινούνται με την Ρωμηοσύνη μας, παρ' όλη την οργανωμένη και έντονη πλύση εγκεφάλου που δεχόμαστε για να την εγκαταλείψουμε και να την αντικαταστήσουμε με τον Γραικισμό, τον οποίο προσπαθούν οι Ευρωπαίοι να μας επιβάλλουν από τον 9ο αιώνα και οι Ρώσοι μετά την Άλωση, όπως περιγράφουμε σε αυτό το δοκίμιο.

Αυτό το πόνημα είναι περίληψη των όσων διδάσκω περί των ιστορικών και ιδεολογικών πλαισίων και θεμελίων της ρωμαίϊκης υπόστασης του Γένους.

Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα εκτιθέμενα εδώ, ερμηνευτικά αλλά και ιστορικά, απουσιάζουν από τα εν χρήσει ενχειρίδια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας όπως και από την επίσημη εμφάνηση του Έθνους και της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Αυτά τα ερμηνευτικά και ιστορικά στοιχεία όπως εμφανίζονται στην Ελλάδα είναι πιστή παραλλαγή της ευρωπαϊκής, ρωσικής και αμερικανικής περί αυτών των θεμάτων, επιστήμης.

Τα περισσότερα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό το δοκίμιο, σαν γεγονότα δεν δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Έχουν σχεδόν όλα δημοσιευθεί και υπάρχουν διάσπαρτα σε παλαιά και νέα βιβλία, ξένα και ελληνικά.

Η προσφορά αυτού του βιβλίου είναι η ρωμαίϊκη σύνθεση και ερμηνεία των ως επί το πλείστον γνωστών στοιχείων.

Ακριβώς σε τούτο το σημείο αυτή η μελέτη είναι αντίθεση και διαμαρτυρία κατά της ευρωπαϊκής, ρωσικής, και αμερικανικής σύνθεσης και ερμηνείας, στην οποία υποδουλώθηκε η Ρωμηοσύνη μέσω του Νεογραικισμού που επικρατεί στην Ελλάδα.

Με Γραικισμό και Νεογραικισμό εννοούμε όχι τον Νεοελληνισμό, αλλά μόνο το μη ρωμαίϊκο μέρος του Νεοελληνισμού.

Ο Νεοογραικισμός όπως και ο πριν την Άλωση Γραικισμός είναι από την φύση τους δουλεία χειρότερη της Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας.

Η Φραγκοκρατία και η Τουρκοκρατία ήταν υποδουλώσεις του σώματος.

Ο Γραικισμός και Νεογραικισμός είναι υποδουλώσεις του πνεύματος.

Οι Ρωμηοί της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας είναι όσοι δεν ακολούθησαν το παράδειγμα εκείνων που φράγκεψαν και τούρκεψαν.

Οι σημερινοί εναπομείναντες Ρωμηοί ασφαλώς δεν τουρκεύουν αλλ' ούτε φραγκεύουν ούτε γραικεύουν.

Όπως οι Γραικοί πριν την Άλωση είναι εκείνοι που φράγκευσαν, έτσι και οι Νεογραικοί γραίκεψαν και έγιναν οι σημερινοί Γραικύλοι των Ευρωπαίων και Ρώσων και τώρα των Αμερικάνων εξαδέλφων των Ευρωπαίων.

Το γραικεύω είναι σχεδόν ίδιο με το φραγκεύω.

Σημαίνει σήμερα αμερικανεύω, ρωσεύω, φραντσεύω, γερμανεύω, δηλαδή γίνομαι πνευματικός δούλος των έξω της Ρωμηοσύνης.

Ο Ρωμηός γνωρίζει σαφώς ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ συμμαχίας και δουλείας. Γίνεται σύμμαχος με οποιονδήποτε, εφ' όσον συμφέρει στο Έθνος, αλλά ποτέ δούλος των συμμάχων.

Ο Γραικύλος όμως νομίζει ότι συμμαχία σημαίνει πνευματική δουλεία, δηλαδή συγχώνευση πολιτισμών και σύγχυση ιδεολογιών. Ο Γραικύλος δεν γίνεται μόνο σύμμαχος, αλλά γίνεται και θέλει να γίνει ένα πράγμα με τον σύμμαχο. Νομίζει ότι συμμαχία είναι το να προσφέρεται για έρωτα σαν δούλη προς κύριο για να αποκτήσει ισχυρό προστάτη, ο οποίος θα σώσει την Ελλαδίτσα του. Ο Νεογραικίλος είναι συνεχιστής της παράδοσης των Γραικύλων πριν την Άλωση, οι οποίοι μας κήρυτταν την ανάγκη της φράγκευσης του πνεύματος, για να σωθούμε από την δουλεία του σώματος.

Με άλλα λόγια ο Γραικύλος φοβάται και άρα ούτε είναι ούτε μπορεί να είναι Ρωμηός, εφ' όσον φοβάται την πνευματική ανεξαρτησία και ελευθερία. Θέλει ελευθερία του σώματος μόνο. Και γι' αυτό δεν μπορεί καν να φανταστεί ότι η Ρωμηοσύνη όχι μόνο δεν υποδουλώνεται πνευματικά, αλλά είναι μέσα στον κόσμο ηγετική πολιτιστική δύναμη. Πώς μπορεί ο Γραικύλος να έχει αισθήματα και πεποίθηση ηγέτη, όταν είναι δούλος;

Ο Ρωμηός έχει ηγετικά αισθήματα από την Ρωμηοσύνη του.

Ο Γραικύλος τον ηγέτη κάμνει μόνο μέσα στην Ελλαδίτσα του, αφού τα ηγετικά του αισθήματα και την πολιτική του δύναμη αντλεί από πηγή έξω της Ρωμηοσύνης και εκτός της Ελλαδίτσας του.

Ο Ρωμηός είναι από την Ρωμηοσύνη του αετός. Οι Ρωμηοί είναι μεταξύ τους αετοί και προς τους ξένους αετοί.

Ο Γραικύλος κάμνει το λιοντάρι στους Ρωμηούς με την βοήθεια των ξένων, αλλά είναι φρόνιμο ποντικάκι στους ξένους.

Δεν ενδιαφέρει τον Ρωμηό τι λένε οι ξένοι γι' αυτόν, γιατί τα κριτήρια του είναι ρωμαίϊκα.

Ο Γραικός αγωνίζεται να βρεθεί σε θέση να διατυμπανίζει τι καλά λένε οι ξένοι γι' αυτόν, για να αποδείξει την αξία του, γιατί τα κριτήρια του δεν είναι ρωμαίϊκα αλλά ευρωπαϊκά, ρωσικά και αμερικανικά.

Ο Ρωμηός είναι σκληρός και ελεύθερος και ποτέ αφελής. Και όταν το σώμα του ή τα συμφέροντα του σκλαβωθούν, κάμνει ελιγμούς και υποκρίνεται ανάλογα με τις περιστάσεις, για να παραμείνει με την ευφυία του όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερη η Ρωμηοσύνη του. Με περηφάνεια τον Καραγκιόζη κάμνει και πάντοτε αδούλωτος αετός της Ρωμηοσύνης παραμένει.

Ο Νεογραικισμός αρκετά ζημίωσε το Ρωμαίϊκο με τη λεγόμενη ξενομανία του, η οποία είναι στην πραγματικότητα δουλοπρέπεια στα αφεντικά του.

Ακριβώς επειδή οι Νεογραικοί είναι χωρισμένοι μεταξύ των αφεντικών τους, συμπεριφέρονται ο ένας προς τον άλλον Γραικύλο όπως τα αφεντικά τους. Οι Γραικύλοι των Ρώσων φέρονται προς τους Γραικύλους των Αμερικάνων όπως οι Ρώσοι φέρονται προς τους Αμερικάνους και αντιστρόφως. Το ίδιο κάμνουν οι Γραικύλοι των Φραντσέζων, Άγγλων, Γερμανών, κ.λ.π.

Γι' αυτό παρατηρείται το περίεργο φαινόμενο να ερωτεύεται ο Γραικύλος τον Ρώσο φίλο του και να μισεί τον Γραικύλο των Αμερικάνων και αντίστροφα.

Το παράδοξο είναι ότι έκαστος θεωρεί τον άλλο Γραικύλο εχθρό και προδότη του Έθνους.

Εξ απόψεως όμως Ρωμηοσύνης οι Γραικύλοι είναι όλοι προδότες.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ρωμηός αποφεύγει τις συμμαχίες. Όχι. Ονειροπόλος και αφελής δεν είναι. Αλλά ποτέ δεν γίνεται πνευματικά ή σωματικά δούλος του συμμάχου. Γίνεται σύμμαχος πιστός στα συμφωνημένα αλλά ιδεολογικά και πνευματικά αδέσμευτος.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πάλι ότι δέχεται μόνο τα ρωμαίϊκα και τίποτα το ξένο. Δέχεται οτιδήποτε το καλό και το κάμνει ρωμαίϊκο. Όπως γίνεται σύμμαχος με όποιο συμφέρει εθνικά, κατά τον ίδιο τρόπο αποκτά όλα όσα χρειάζονται από τη σοφία των επιστημόνων του κόσμου, αλλά τα προσαρμόζει στον ρωμαίϊκο πολιτισμό του. Ποτέ δεν συγχέει τις θετικές επιστήμες με τον πολιτισμό, αφού γνωρίζει ότι και ο βάρβαρος μπορεί να έχει ή να αποκτήσει και να προαγάγει τις θετικές επιστήμες, για να χρησιμοποιήσει αυτές στην υποδούλωση και καταστροφή των ανθρώπων.

Γι' αυτό ο Ρωμηός γνωρίζει ότι είναι πνευματικά ηγέτης και σε αυτούς που είναι ως τεχνοκράτες και ως οικονομική δύναμη, ηγέτες.

Αλλά οι Νεογραικοί έχουν τόσο πολύ συνηθίσει να συγχέουν το τεχνοκρατικό και το οικονομικό στοιχείο με την πνευματική ηγεσία, ώστε δεν αντιλαμβάνονται πλέον το γεγονός ότι η Ρωμηοσύνη είναι σήμερα πολιτιστικός ηγέτης εκατομμυρίων ανθρώπων εκτός της Ελλαδίτσας τους.

Ο Γραικύλος νομίζει ότι τέτοια ηγεσία είχαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες και φαντάζεται τον εαυτό του ως τον φύλακα των ερειπίων τους. Θεωρεί συνεχιστές και ηγέτες του πολιτιστικού έργου των αρχαίων Ελλήνων τους Ευρωπαίους. Δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι μόνο η Ρωμηοσύνη είναι συνεχιστής και ηγέτης του ελληνικού πολιτισμού. Γι' αυτό ο Γραικύλος είναι ο κύριος συντελεστής στην καλλιέργεια του δουλοπρεπούς φρονήματος του νεογραικικού πνεύματος στην Ελλάδα. Ο Γραικύλος έχει εμπιστοσύνη στα ξένα αφεντικά του.

Ναι μεν ο Ρωμηός έχει απόλυτη πεποίθηση στην Ρωμηοσύνη του, αλλά ούτε φανατικός ούτε μισαλλόδος είναι και ούτε έχει καμία ξενοφοβία. Αντίθετα αγαπά τους ξένους όχι όμως με αφέλεια.

Τούτο διότι γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους και όλες τις φυλές και όλα τα έθνη χωρίς διάκριση και χωρίς προτίμηση. Ο Ρωμηός γνωρίζει ότι η Ρωμηοσύνη του κατέχει την αλήθεια και είναι η ύψιστη μορφή των πολιτισμών. Αλλά κατανοεί άριστα το γεγονός ότι ο Θεός αγαπά τον Ρωμηό, όχι όμως περισσότερο από τους άλλους. Ο Θεός αγαπά τον κάτοχο της αλήθειας αλλ' το ίδιο αγαπά τον κήρυκα του ψέματος. Αγαπά τον άγιο, αλλ' αγαπά το ίδιο ακόμη και τον διάβολο.

Γι' αυτό η Ρωμηοσύνη είναι αυτοπεποίθηση, ταπεινοφροσύνη, και φιλότιμο και όχι κίβδηλος αυτοπεποίθηση, ιταμότητα και εγωισμός. Ο ηρωισμός της Ρωμηοσύνης είναι αληθινή και διαρκής κατάσταση του πνεύματος και όχι αγριότητα, βαρβαρότητα και αρπακτικότητα.

Οι μεγαλύτεροι ήρωες της Ρωμηοσύνης συγκαταλέγονται μεταξύ των αγίων.

Η Ρωμηοσύνη διαφέρει από τους άλλους πολιτισμούς, γιατί έχει το ίδιο θεμέλιο για τον ηρωισμό της όπως και για την αγιωσύνη της, δηλαδή το ρωμαίϊκο φιλότιμο το οποίο δεν υπάρχει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Παρόλα αυτά οι Γραικύλοι από το 1821 μέχρι σήμερα προπαγανδίζουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την Ρωμηοσύνη και να γίνουμε Ευρωπαίοι, γιατί δήθεν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ανώτερος από την Ρωμηοσύνη.

Το δοκίμιο τούτο δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Η Ρωμηοσύνη δεν αποδεικνύεται. Περιγράφεται. Δεν χρειάζεται απολογητές. Είναι απλά αυτό που είναι. Το δέχεται κανείς ή το απορρίπτει. Γι' αυτό τα παιδιά των Ρωμηών ή παρέμεναν πιστοί και σκληροί Ρωμηοί ή φράγκευαν ή τούρκευαν.

Και σήμερα άλλοι παραμένουν Ρωμηοί, άλλοι όμως αμερικανεύουν, ρωσεύουν, φραντσεύουν, αγγλεύουν, δηλαδή γραικεύουν.

Στο παρελθόν οι Ρωμηοί είχαν την ηγεσία και ήταν οργανωμένοι με ρωμαίϊκη επιστήμη και παιδεία και επικρατούσαν στο Ρωμαίϊκο.

Με την ίδρυση της Ελλαδίτσας των ελλαδιτσιστών όμως οι Ρωμηοί εκτοπίστηκαν από την εξουσία και ανέλαβαν αυτήν οι Γραικύλοι των Μεγάλων Δυνάμεων και ίδρυσαν τον Νεογραικισμό με επίσημο πρόγραμμα να μην είμαστε πλέον Ρωμηοί αλλά τα ταπεινά και φρόνημα γραικύλα παιδιά των Ευρωπαίων και Ρώσων.

Όχι μόνο έγινε αυτό αλλά ούτε προσπάθησαν οι Νεογραικύλοι να το αποφύγουν. Ήσαν υπερήφανοι για την υποδούλωση τους στον πολιτισμό των Ευρωπαίων και Ρώσων και την διατυμπάνιζαν σε όλες τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις, την μουσική, τους χορούς, την αρχιτεκτονική, τις ενδυμασίες κ.λ.π.

Τα πρώτα κόμματα της "ελεύθερης" Ελλάδας δεν ήταν το φραντσέζικο κόμμα, το αγγλικό κόμμα και το ρωσικό κόμμα;

Και μέχρι σήμερα που τα υπουργεία παιδείας και εξωτερικών αποτελούν μέρος της κομματικής πολιτικής, δεν συνεχίζεται η ίδια κατάσταση;

Η παιδεία και η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι το ίδιο για όλους τους Ρωμηούς και έξω από κομματικές διαμάχες. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο όταν η επιστήμη της Ελλάδας που έχει σχέση με θέματα πολιτισμού ξαναβρεί τα ρωμαίϊκα κριτήρια και με βάση αυτά ξαναδημιουργήσει ή αναστήσει την αδέσμευτη από τις περί Ρωμηοσύνης πλαστογραφίες των ξένων, επιστήμη.

Μπρος στο μέγεθος του προκειμένου θέματος αυτό το βιβλίο είναι μία προσπάθεια όχι λύσης αλλ' απλά αποκάλυψης σημαντικών προβλημάτων ή θεμάτων τα οποία εμποδίζουν στην ανάπτυξη μίας ρωμαίϊκης θεώρησης της ιστορικής πραγματικότητας του Γένους.

Ουσιαστικά το πόνημα τούτο είναι προσκλητήριο στους Ρωμηούς και τες Ρωμαίγισσες (όπως τις ονομάζει ο Μακρυγιάννης) να αναλάβουν τον επιστημονικό αγώνα, να αναστήσουν την Ρωμηοσύνη από τον επιστημονικό θάνατο, τον οποίο επεξεργάστηκαν γι' αυτήν 1) οι Φράγκοι από τον 9ο αιώνα, 2) οι Ρώσοι μετά την Άλωση, 3) οι Γραικοί πριν την Άλωση και 4) οι Νεογραικοί της δούλης στους Ευρωπαίους και Ρώσους Ελλαδίτσας του 19ου αιώνα, οι οποίοι μετέτρεψαν την ρωμαίϊκη Επανάσταση του 1821 σε ήττα της Ρωμηοσύνης και θρίαμβο του Γραικισμού του Καρλομάγνου και του Νεογραικισμού των "Φιλελλήνων" των Μεγάλων Δυνάμεων.

Τα χρώματα του εξώφυλλου είναι τα χρώματα της Ρωμηοσύνης που διασώζονται μέχρι σήμερα στα λάβαρα των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων.

Ο χρυσός αετός είναι η Ρωμηοσύνη των ρωμαίϊκων τραγουδιών και η καρδιά του αετού είναι ο χρυσός σταυρός.

Η σημαία της Ρωμηοσύνης είναι ο χρυσός σταυρός επάνω σε κόκκινο πανί.

Κάποτε οι Ρωμαίϊσσες έβαφαν τα μαλλιά τους κόκκινα και φορούσαν φουστάνια με τα εθνικά αυτά χρώματα.

Για τους Ρωμηούς τα εθνικά χρώματα και σύμβολα δεν είναι συζητήσιμα. Είναι ρωμαίϊκα.

Οι Γραικύλοι ποτέ δεν θα τα επαναφέρουν χωρίς την άδεια των αφεντικών τους.

Ο Ρωμηός αφεντάδες δεν έχει και θα τα επαναφέρει μαζί με το προγονικό του Γένους σύνθημα:

" Η Ρωμανία Νικά "

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
14 Σεπτεμβρίου 1974
Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

[ Επιστροφή ]

1) Τα εθνικά ονόματα

Το 1951 όταν υπηρετούσα για πρώτη φορά ως εφημέριος σε μία μικρή πόλη της Αμερικής, με κάλεσαν τηλεφωνικά να πάω στο σπίτι αρρώστου για να διαβάσω μία ευχή. Κατά λάθος κτύπησα την πόρτα γειτονικού σπιτιού. Εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος με πληροφόρησε στα ελληνικά ότι δεν είναι ο Παπαστεφάνου που ζητούσα αλλά ο Παπακώστας. Του είπα ότι χάρηκα πολύ για την γνωριμία και ότι θα χαρώ πολύ να τον δω στην εκκλησία. Μου απάντησε ότι δεν τον βλέπω στην εκκλησία, γιατί είναι κάτοικος Νέας Υόρκης και εκκλησιάζεται στην ελληνική μητρόπολη της Αγίας Τριάδος. Κατά τη συζήτηση μας εμφανίστηκε από μέσα ένας άλλος που μου τον σύστησε σαν αδελφό του. Αλλά γνώριζα τον αδελφό του ως αρχηγό των Αλβανών της πόλης και ρώτησα: "πώς είναι δυνατόν συ να είσαι Έλληνας και ο αδελφός σου Αλβανός;" μου είπε: "τέτοια έχουμε στην Αλβανία".

Τότε νεαρός και αναθρεμμένος στο εξωτερικό, δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό το φαινόμενο. Ούτε όμως ήταν σε θέση τα αδέλφια αυτά να εξηγήσουν το εθνικό τους πρόβλημα. Απλά ήταν δίγλωσσοι με ρωμαίϊκο όνομα. Αφού επικράτησε ως γνώμονας της εθνικής τους ταυτότητας η γλώσσα, δεν γνώριζαν σαφώς εάν πρέπει να είναι εθνικά Έλληνες ή Αλβανοί.

Το πρόβλημα όμως των δύο αδελφών δεν προέκυψε από μόνο του στην Αλβανία, αλλά καλλιεργήθηκε από τους Ρώσους και τους Ευρωπαίους από την εποχή των Φράγκων και δυστυχώς με την συνεργασία Νεοελλήνων της Ελλάδας, Το εθνικό πρόβλημα της Αλβανίας, Ρουμανίας και Ελλάδας, καθώς και της Κύπρου, της Μικράς Ασίας και του Λιβάνου είναι κατασκεύασμα τεχνητό των παλαιών εχθρών της Ρωμηοσύνης, με την αφελή σύμπραξη των Νεοελλήνων.

Πάντως, για να τοποθετήσει κανείς αυτό το εθνικό πρόβλημα των δύο Αραβανιτών αδελφών, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορική πραγματικότητα, όπως διασώζεται στα συγγράμματα και στις παραδόσεις των προγόνων μας και όχι στα σχολικά μας εγχειρίδια, τα οποία γράφτηκαν υπό την έμπνευση της ευρωπαϊκής και ρωσικής αντίληψης περί της ιστορίας του αρχαίου Ελληνισμού και της μεσαιωνικής Ρωμηοσύνης, ή του λεγόμενου σήμερα βυζαντινού πολιτισμού.

Πρώτα πρέπει να έχουμε υπ' όψη ότι ιστορικά ποτέ δεν διακρίνεται η λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι πρόγονοι μας γνώριζαν μόνο ότι ήσαν πολίτες του κράτους με το όνομα Ρωμανία [ 1 ] και ότι το κράτος αυτό στα χρόνια του μεγαλύτερου ηγέτη της Ρωμηοσύνης, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκτεινόταν σε ολόκληρο το μεσόγειο χώρο, που σήμερα καλύπτει την Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, τα Βαλκάνια, όλη την βόρεια Αφρική, τον Λίβανο, την Συρία, την Τουρκία και τις ρωσικές παραλίας του Εύξεινου Πόντου.

Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Μέγας Αθανάσιος, ο κατ' εξοχή πατέρας της υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκληθείσης Α' Οικουμενικής Συνόδου (325), γράφει περί της Ρώμης ως μητρόπολης της Ρωμανίας σε μία επίθεση του κατά των αιρετικών Αρειανών, οι οποίοι ραδιούργησαν την εκθρόνιση του πάπα της Ρώμης Λιβερίου (352-366). Ουδέ Λιβερίου του επισκόπου Ρώμης κατά την αρχήν εφείσαντο, αλλά και μέχρι των εκεί την μανίαν εξέτειναν και ουχ ότι ο αποστολικός εστι θρόνος ηδέσθησαν, ουδ' ότι μητρόπολις η Ρώμη της Ρωμανίας εστίν ηυλαβήθησαν". [ 2 ]

Η επιστημονική διάσπαση αυτής της ενιαίας ιστορικής Ρωμανίας σε ρωμαϊκή και βυζαντική αυτοκρατορία είναι κατασκεύασμα των Φράγκων κατακτητών της δυτικής Ρωμηοσύνης, στην Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία και Αυστρία. Οι Φράγκοι πρώτοι αποκάλεσαν τους Ρωμαίους της Ανατολής μόνο Γραικούς, ακολουθούντες παλιότερο παράδειγμα των Γότθων. [ 3 ] Στον βασιλιά των Ρωμαίων στην Κωνσταντινουπόλη έδωσαν οι Φράγκοι τον τίτλο "βασιλεύς των Γραικών", [ 4 ] και συγχρόνως ονόμασαν τον Τευτονοφράγκο ηγεμόνα της Γερμανίας "βασιλέα των Ρωμαίων", [ 5 ] για να αποσπάσουν την αφοσίωση των κατακτημένων και υπόδουλων Ρωμαίων, από την Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη και να στρέψουν τα εθνικά αισθήματα των υπόδουλων αυτών δυτικών Ρωμαίων προς τον ψευδώς καλούμενο "βασιλέα των Ρωμαίων" στην Γερμανία. Συγχρόνως καταδίκασαν ως αιρετικούς τους ανατολικούς Ρωμαίους [ 6 ] που πλέον αποκλειστικά ονόμαζαν "Γραικούς" και έτσι έθεσαν τα θεμέλια του μεσαιωνικού μίσους της δυτικής της αφομοιωθείσης από την Φραγκιά Ρωμηοσύνης προς την ανατολική, το οποίο κορυφώθηκε με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους και την επέκταση της Φραγκοκρατίας στην Ανατολή. Η Φραγκοκρατία αρχίζει με την κατάκτηση από τους Φράγκους των δυτικών επαρχιών που αναφέραμε.

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή

Το πρωτότυπο ( "ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ" Π.ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 1975 ) κατά τον συγγραφέα: "εγράφη εις την απλήν καθαρεύουσαν όχι απο προτίμησι αυτής έναντι της ρωμαίϊκης, αλλά διότι, ως Ρωμηός της εκτός Ελλάδος Ρωμηοσύνης, ο υποφαινόμενος έμαθε ελληνικά γράφων εις αυτήν." ("ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ" σελ.8)

 

| ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ |[ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]

 

© HydroGraphiX. "Ρωμηοσύνη".